Wietse Meinardi

Ervaring, projecten, opleiding, referenties


Ik houd me sinds 2006 bezig met orgeladvisering. Al veel eerder schreef ik opiniërende stukken over de huidige orgelbouw in diverse orgelbladen..


Ik begeleidde de bouw van het Steendam-orgel in De Bron in Assen in 2008. Een orgel met een spectaculair modern front. Binnen de beperkte financiële middelen is hier een heel bruikbaar en muzikaal orgel ontstaan. De orgelbouwer maakte gebruik van pijpen en windladen van Van den Berg en Wendt uit 1966, maar creëerde daarmee een geheel nieuw instrument dat veel warmer, ‘ouder’ en grondtoniger klinkt dan het instrument waar het materiaal vroeger in stond.         

Ik was adviseur bij de renovatie van het Leeflang-orgel in de Kruiskerk te Meppel in 2011, waarbij de dispositie werd aangepast en een herïntonatie plaats vond. Het laatste orgel was bepaald niet geliefd bij organisten en gemeente en klinkt nu naar ieders tevredenheid dankzij een plan dat ik voorgesteld heb en ook door de prima uitvoering door de orgelbouwer, in dit geval Van den Heuvel. Deze bouwer had ik zelf aanvankelijk niet voorgesteld omdat ik hen associeerde met andere orgeltypes. De keus viel o.m. om financiële redenen toch op hen. Ik heb in dit traject geleerd dat vooroordelen niet kloppen: de resultaten en de samenwerking waren meer dan prima.   

Ook gaf ik enkele basis-adviezen.

Momenteel lopen enkele projecten.

 

In 2013 en 2014 volgde ik de opleiding tot orgeladviseur in Heidelberg bij de Vereinigung der Orgelsachverständigen Deutschlands in Heidelberg en Ludwigsburg. Naast veel aandacht voor een goede omgang met historische orgels kwamen ook modernere verschijningsvomen uitgebreid aan bod, evenals een adequate werkwijze als adviseur.

Deze opleiding heb ik met succes afgerond en ben nu VOD-gecertificeerd. Dit is de nieuwe bevoegdheid die je in Duitsland moet hebben om voor kerken te mogen adviseren over orgels.  

Ik koos heel bewust voor juist deze opleiding in het buitenland omdat ik in Nederland niet vond wat ik zocht. De Duitse opleiding is breder georiënteerd, heel praktisch en minder theoretisch dan de Nederlandse LOTO-opleiding, die m.i. ook te eenzijdig focust op alleen de historie. Hierdoor heb ik een voor Nederland unieke achtergrond.


Ik ben lid van de VOD en bezoek ik jaarlijks bijscholingscursussen in Duitsland.

Ik doe daar veel inspiratie op en kom in aanraking met concepten, technieken en mogelijkheden die in Nederland weinig bekend zijn. Maar ook is er veel aandacht voor een zorgvuldige omgang met historische instrumenten.


Opiniërende artikelen over orgelbouw schreef ik in verschillende tijdschriften. U kunt ze hier deels lezen.


Referenties en recensie:

Referentie Kruiskerk Meppel    Recensie Kruiskerk Meppel


Op aanvraag kan ik u meer referenties verstrekken.


Orgeladvies 1: Algemene informatie


Orgeladvies 2: Werkwijze

Orgeladvies 1 2 3